Polityka Prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego Łapserdak


Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Sklepu Internetowego ŁAPSERDAK („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Polityka ta ma charakter informacyjny.

Niniejszym Sprzedawca informuje Użytkowników Sklepu, iż od dnia 25 maja 2018 r. jest bezpośrednio stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne"). Zgodnie z art. 13 tegoż Rozporządzenia Ogólnego Sprzedawca informuje, że:

1.Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem danych jest Spółka Zip and Sleep Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Centrum A 7/3, 31-924 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654078, NIP 513-02-48-043, REGON 366130325, zwana dalej Sprzedawcą lub Administratorem

     2. Kontakt z Administratorem może się odbywać:

     - za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@lapserdak.pl

     - telefonicznie, w godz.: 10:00-15:00 pod numerem: +48693720307 (koszt połączenia za minutę według stawki danego operatora)

     - pod adresem pocztowym: ŁAPSERDAK, Zip and Sleep sp. z o.o. , os. Centrum A 7/3, 31-924 Kraków.

     3. Operatorem Sklepu jest: SHOPLO SP. Z O. O .(KRS: 0000417586, NIP: 5213630420, ul. Zygmunta Słomińskiego 7/777, 00-191 Warszawa, zwany dalej Operatorem Sklepu.


      § 1 Zakres i okres przetwarzania danych osobowych

      1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są zbierane w przypadku:

       - Złożenia Zamówienia w Sklepie

       - Subskrypcji newslettera

       - Kontaktu mailowego ze Sklepem.

       2. W przypadku składania Zamówienia Użytkownik Sklepu podaje: adres e-mail, dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulica wraz numerem domu i mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu

       3. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy Przedsiębiorcy oraz numer NIP

       4. W przypadku skorzystania z kontaktu mailowego lub subskrybcji newslettera  Użytkownik Sklepu podaje następujące dane: adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko

       5. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika Sklepu lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

       6. Od Użytkowników Sklepu mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

       7. Dane osobowe Użytkownika Sklepu będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia złożenia ostatniego Zamówienia, zaś w przypadku subskrybentów newslettera, do momentu wypowiedzenia umowy newslettera, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

        § 2 Polityka COOKIES

        1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

        2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

        3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Sklepu.

        4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

         - dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

         - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

         5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

         6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

          - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

          - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

          - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

          - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Sklepu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

          - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom Sklepu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

          7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

          8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

          9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

          10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

           § 3 Cele wykorzystywania danych?

           1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera dane będą wykorzystane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

           2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników Sklepu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron internetowych Sprzedawcy. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.

           3. Dane kontaktowe, zbierane w trakcie korespondencji między Użytkownikiem a Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

            § 4 Odbiorcy danych:

            1..Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Użytkownika mogą być: Operator Sklepu lapserdak.pl, firma obsługująca płatności online (Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6 , 81-718 Sopot, KRS: 0000320590, NIP: 5851351185), firma księgowa, portal do obsługi księgowej (Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420), firmy kurierskie i przewoźnicy współpracujący z serwisem apaczka.pl, których aktualna lista dostępna jest w Cenniku dostaw.

               2. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

               3. W przypadku naruszenia Regulaminu Sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Sprzedawca może udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

               4. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika SKlepu w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”), gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika Sklepu w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy.

               5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika Sklepu, którego dane dotyczą.

                § 5 Prawa Użytkownika w zakresie przechowywania danych osobowych

                1.Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcy na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Sprzedawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Sprzedawcę do organu nadzorczego.

                 § 5 Sposób kontaktu Sprzedawcy z Użytkownikiem

                 1.W przypadku złożenia Zamówienia Sklep będzie wysyłać e-maile dotyczące przebiegu transakcji, realizacji Zamówienia i Dostawy Produktu.

                  2. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego w sprawach dotyczących zamówienia.

                  3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera Użytkownik Sklepu będzie otrzymywać drogą e-mailową newsletter Sklepu, może z niego zrezygnować w każdej chwili poprzez kliknięcie linku w stopce witryny http://lapserdak.pl.

                   § 6 Zmiany Polityki Prywatności

                   1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Użytkowników Sklepu z wyprzedzeniem 7 dni.

                      2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@lapserdak.pl

                      3. Polityka Prywatności Sklepu obowiązuje od dnia 23.07.2018 r.

                       Koszyk

                       Twój koszyk jest pusty.

                       Dokonaj swoich pierwszych zakupów